*info/voortplanting/voeding/huisvesting

 

De klappereekhoorn is voornamelijk overdag en in de schemerig actief. De nacht brengt hij door in een nest in een holle boom. Hij leeft voornamelijk van vruchten, zachte zaden, noten, bloemen, knoppen, jonge scheuten, bladeren en bast, aangevuld met insecten als mieren,termieten en larven, en vogeleieren en jonge vogeltjes. Het verspreidingsgebied overlapt voor een groot gedeelte met twee andere grotere eekhoorns, de tweekleurige reuzeneekhoorns (Ratufa bicolor) en ratufa affinisR. affinis is voornamelijk een bladeter, R. bicolor is voornamelijk een vruchteneter. De klappereekhoorn en de tweekleurige reuzeneekhoorn worden vaak in dezelfde boom aangetroffen. Beide soorten hebben verschillende foerageerpatronen, en de klappereekhoorn  voedt zich met een kleiner aantal verschillende vruchten, waardoor voedselconcurrentie vermeden wordt.

Voeding

Zaad en of notenmengsel. Deze moet b.v. bevatten: diverse noten zoals hazelnoten, tamme kastanjes, cedernoten, zonnebloempitten, dennenzaad, pompoenpitten etcetera.
(pinda’s zijn niet geschikt voor eekhoorns).
Fruit, afhankelijk van de soort variërend van 1 à 2 keer per week een stukje fruit tot een dagelijkse portie fruit, waarbij afwisseling erg belangrijk is.
Winterharde soorten krijgen alleen fruit dat in koude streken groeit, zoals appel of peer. Pas bij deze soorten op voor te veel fruit omdat ze nogal gevoelig zijn voor darmstoornissen.
Tropische soorten kun je allerlei soorten fruit geven zoals kiwi, banaan, sinasappel, mango, druif, peer, appel etcetera.
Eiwitten kunnen gegeven worden in de vorm van honden- of kattenbrokjes, meelwormen, eventueel spaarzaam bijvoeren met babymelkpoeder.
Mineralen in de vorm van zoutblokje, gistocal.
Kalkbehoefte in de vorm van gewei – mergpijpje – gistocal – sepiaschaal
Extra vitamines eventueel via het drinkwater.
Verse takken met blad, gegeten worden de (blad-) knoppen, bast en de daaronder aanwezig sappen. Geschikt zijn de takken van de wilg, berk en hazelaar.
Omdat eekhoorns tanden hebben die altijd doorgroeien is het belangrijk dat ze kunnen knagen. Geef ze daarom harde noten, bijvoorbeeld hazelnoten en takken om te knagen. Ook een stukje gewei of een mergpijpje zijn goed voor het knagen en daarmee afslijten van de tanden.

voortplanting:

Hij leeft meestal solitaire of in paren, soms in kleine familiegroepjes. Groepsleden communiceren met elkaar door middel van op vogelgeluiden lijkende roepen en met de pluimstaart. Twee tot vier jongen worden na een draagtijd van 30 tot 40 dagen geboren. Vlak voor de worp legt het vrouwtje een groot nest van takjes, twijgen en bladeren aan in een holle boom of hoog tussen takken. In sommige delen van het verspreidingsgebied krijgt deze eekhoorn tot vier worpen per jaar.

Head-Body Lengte: tot 20 cm 
Staart Lengte: tot 24 cm 
Gewicht: ca. 250 gram

Voorkomend in verschillende habitats van primaire en secundaire bossen bossen en plantages, middelgrote Variabele openen of Finlayson's Squirrel is, zoals de naam suggereert, uiterst variabel in kleur en patroon. 

Verschillende ondersoorten en de bevolking kan deels zwart, bruin, oranje-rood, crème of wit met diverse patronen zijn. Kenmerkend echter de bovenkant is donkerder kleur dan de onderzijde. Kleurvariatie kunnen ook voorkomen binnen ondersoorten of populaties, en het is mogelijk dat seizoensgebonden kleurvariaties te voorkomen. Ongeveer 13 tot 17 ondersoorten worden algemeen erkend. 
Eekhoorns kun je grofweg indelen in boomeekhoorns en grondeekhoorns.
Bij boomeekhoorns is hoogte in hun verblijf belangrijk, hun volière moet voorzien zijn van klimmateriaal. Touwen of stammen en takken kunnen hiervoor dienen.
Bij grondeekhoorns is vooral het grondoppervlak belangrijk en geef ze indien mogelijk de beschikking over een stukje “grond” waarin ze kunnen graven om zo in hun natuurlijke gedrag te kunnen voorzien.
De meeste eekhoorns kunnen goed knagen, zorg er dus voor dat u materialen gebruikt bij de bouw van uw eekhoornverblijf die tegen knagen bestand zijn.
Ook de bodem van het verblijf heeft extra aandacht nodig. Eekhoorns en in het bijzonder grondeekhoorns kunnen goed graven, dus zorg dat de bodem bestaat uit tegels / beton of verwerk gaas in de bodem.
Er zijn solitair levende eekhoorns en eekhoorns die in groepen leven. Zorg er voor dat u bij solitair levende eekhoorns een reserve kooi ter beschikking heeft als de dieren (in perioden van bijvoorbeeld zwangerschap / jongen) elkaar niet goed verdragen. Een stelregel hierbij is ook dat er minimaal per eekhoorn een “slaapblok” aanwezig is of liever nog meer, zodat de dieren zich zo nodig kunnen verstoppen of terugtrekken. Dit laatste geldt trouwens ook voor eekhoorns die in groepen leven.
Zorg voor goede ventilatie maar geen tocht in het eekhoornverblijf. Zorg ervoor dat de eekhoorns beschut kunnen zitten tegen regen en wind. Zorg voor een droog hok.
Slaapblok voor de eekhoorn: zorg voor een goede ventilatie (bijvoorbeeld gaten boren in de zijwanden of een gazen bodem) zodat het blok droog blijft. Als nestmateriaal kunnen hooi, houtwol of kokosvezels gebruikt worden.
Het verblijf van tr

Er zijn meer dan 360 soorten eekhoorns. Er zijn winterharde eekhoorns en tropische eekhoorns. Ook kun je ze verdelen in onder andere:
Boomeekhoorns
Grondeekhoorns
Marmotten
Prachteekhoorns
Rotseekhoorns
Vliegende eekhoorns
Dwerg eekhoorns
Reuze eekhoorns

Enkele soorten zijn:
Amerikaanse voseekhoorn
Europese rode eekhoorn
Grijze eekhoorn
Hudson eekhoorn
Japanse lis
Palmeekhoorns
Siberische grondeekhoorn

opische eekhoorns moet in de winterdag verwarmd kunnen worden.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb