*info/voeding/gedrag/huisvesting/voortplanting 

 

De Braziliaanse agoeti heeft een slank gebouwd lichaam en dunne poten.

Het is een dagactief dier dat zich voedt met zaden en afgevallen vruchten.

De agoeti kan snel rennen en goed springen.

Bij deze soort zijn de vrouwtjes groter dan de mannetjes.

De oren zijn enigszins vierkant van vorm.

De voorste poten hebben 4 tenen en de achterpoten hebben 3 tenen.

leefgebied: venuzela

leefomgeving:amazone regenwoud

voedsel: zaden en vruchten

lengte/gewicht: 40 tot 60cm en 3 tot 6kg

voortplanting: 1-3 jongen

draagtijd 104 -120 dagen

leeftijd: 15 tot 20 jaar

Ze voeden zich met zaden, noten en afgevallen vruchten die ze op de grond vinden.

Eisen aan het verblijf
Deze dieren dienen in binnenverblijven gehouden te worden.  Voor Agoeti’s wordt aanbevolen, om in het warme jaargetijde uitloop naar buiten te hebben.  Paka’s zijn nachtdieren, daardoor is het mogelijk deze dieren in nachtdierenhuizen (noctarium) te houden.

Leefruimte
Binnenverblijf:
Paka’s : 12 m2 voor 2 dieren, voor elk volgend dier 6 m2 extra

Agoeti’s : 10 m2 voor 2 dieren, voor elk volgend dier 4 m2 extra

Acouchy’s :  8 m2 voor 2 dieren, voor elk volgend dier 3 m2 extra

huisvesting:
Voor op de bodem moet zand of een mengsel van bladeren en turf gekozen worden. In buitenverblijven is ook een begroeide bodem mogelijk. Er moeten schuilmogelijkheden zijn, zoals bv. holle boomstammen.

Afrastering 
Door muren of tralies, binnenverblijven met glas. In een tropenhal is het mogelijk de dieren vrij rond te laten lopen.

Klimaat
Paka’s, agoeti’s en acouchy’s  moeten op zijn minst in het winterhalfjaar in een verwarmd binnenverblijf zitten, waar de temperatuur niet onder de 15 °C mag komen.
Aanvullend worden verwarmingselementen aanbevolen. Bergpaka’s zijn veel minder gevoelig voor temperatuurdalingen.

Eisen aan het houden van agoeti’s en paka’s
Sociaal gedrag/socialisatie:  In de regel worden agoeti’s, acouchy’s en paka’s als paartje gehouden. Acouchy’s zijn meer sociaal dan agoeti’s en kunnen ook in kleine groepen gehouden worden. Paka’s zijn niet zo sociaal en kunnen na een gewenningsperiode eventueel in een groep van een mannetje met meerdere vrouwtjes of vrijgezellengroepen gehouden worden.

Voortplanting

In gevangenschap kennen ze geen specifiek paarseizoen maar de meeste geboortes vinden plaats in de zomermaanden. De draagtijd bedraagt 94 tot 115 dagen. De jongen wegen bij de geboorte 100 gram. Het zijn nestvlieders maar ze blijven de eerste weken toch in de beschutting van het hol. De mannetjes bemoeien zich niet met het grootbrengen van de jongen. Na 2 tot 3 maanden worden de jongen gespeend.

Na gemiddeld 10 maanden zijn ze geslachtsrijp. Goudhazen kunnen 10 jaar worden.

Gedrag

Het zijn een dagactieve dieren.  Ze leven alleen of in familiegroepjes. Ze bevinden zich meestal rond omgevallen bomen die ze als een soort trap naar boven gebruiken. Mannetjes geven meer de voorkeur aan open bossen en vrouwtjes aan dichte bossen. 's Nachts slapen ze in een holle boom op een bed van bladeren. Soms gebruiken ze holen die door andere dieren zijn gemaakt, waarbij ze dan alle niet gebruikte ingangen met bladeren dichtstoppen.

Eisen aan het verblijf
Deze dieren dienen in binnenverblijven gehouden te worden.  Voor Agoeti’s wordt aanbevolen, om in het warme jaargetijde uitloop naar buiten te hebben.  Paka’s zijn nachtdieren, daardoor is het mogelijk deze dieren in nachtdierenhuizen (noctarium) te houden.

Leefruimte
Binnenverblijf:
Paka’s : 12 m2 voor 2 dieren, voor elk volgend dier 6 m2 extra

Agoeti’s : 10 m2 voor 2 dieren, voor elk volgend dier 4 m2 extra

Acouchy’s :  8 m2 voor 2 dieren, voor elk volgend dier 3 m2 extra

Inrichting 
Voor op de bodem moet zand of een mengsel van bladeren en turf gekozen worden. In buitenverblijven is ook een begroeide bodem mogelijk. Er moeten schuilmogelijkheden zijn, zoals bv. holle boomstammen.

Afrastering 
Door muren of tralies, binnenverblijven met glas. In een tropenhal is het mogelijk de dieren vrij rond te laten lopen.

Klimaat
Paka’s, agoeti’s en acouchy’s  moeten op zijn minst in het winterhalfjaar in een verwarmd binnenverblijf zitten, waar de temperatuur niet onder de 15 °C mag komen.
Aanvullend worden verwarmingselementen aanbevolen. Bergpaka’s zijn veel minder gevoelig voor temperatuurdalingen.

Eisen aan het houden van agoeti’s en paka’s
Sociaal gedrag/socialisatie:  In de regel worden agoeti’s, acouchy’s en paka’s als paartje gehouden. Acouchy’s zijn meer sociaal dan agoeti’s en kunnen ook in kleine groepen gehouden worden. Paka’s zijn niet zo sociaal en kunnen na een gewennigsperiode eventueel in een groep van een mannetje met meerdere vrouwtjes of vrijgezellengroepen gehouden worden.