info/uiterlijk/voedsel/voortplanting/leeftijd

 

De gestreepte hyena behoort tot de relatief kleine familie van hyena's (Hyaenidae) waar toe ook de gevlekte hyena Crocuta crocuta, bruine hyena Parahyena brunnea en aardwolf Protelus cristata behoren. De gestreepte hyena is binnen deze familie qua grootte een middelmaat. 

De belangrijkste kenmerken van de gestreepte hyena zijn het aflopende lichaam, de voorpoten zijn aanmerkelijk langer dan de achterpoten, de lange nek en een grote, brede kop met opvallend grote, gepunte oren, de snuit is stompachtig. De ogen zijn groot. 

De gestreepte hyena is veel meer een omnivoor dan de gevlekte hyena en hij eet dan ook zoogdieren, vruchten , insecten en reptielen. Hij jaagt op kleine prooidieren en eet grotere in de vorm van aas. Hij is minder afhankelijk van water dan de gevlekte hyena. De hyena legt elke nacht vele kilometers af op weg naar voedsel.

Een gestreepte hyena leeft voornamelijk solidair of in families (ouderpaar met jongen) , in laatstgenoemde situatie zijn de vrouwtjes niet dominant ten opzichte van het mannetje.De 2 geslachten zijn goed uit elkaar te houden. Na een draagtijd van slechts 90 dagen worden de jongen geworpen in een hol. De pas geboren jongen zijn de eerste dagen blind en doof , maar hun vacht en vachttekening zijn al gelijk aan die van de ouderdieren. Het vrouwtje heeft 6 tepels om de 1 - 6 jongen per worp te voeden. Al snel brengen de ouders of de jonge dieren van de vorige worp voedsel naar het hol. Na 3 - 4 maanden worden ze gespeend. Ze hebben niet echt een territorium , maar hebben wel de neiging om de plekken waar ze soortgenoten ontmoeten te markeren. Als ze elkaar tegenkomen begroeten ze elkaar door aan hun anale klieren te laten ruiken.

In gevangenschap kunnen ze een leeftijd van 23-24 jaar bereiken

 

meer info op : http://www.nabcs.org/hyena.html