Verspreiding ,Afrika ten zuiden van de Sahara

Gewicht:   60 kg

Draagtijd :    7,5 maanden

worpgrootte:  1 jong

Leeftijd :   18 jaar

voedsel:     termieten, mieren

 

Aardvarkens zijn zoogdieren die al vele miljoenen jaren een eigen ontwikkelingslijn volgen. Ze vertonen dan ook een aantal unieke kenmerken, zoals de bijzondere structuur van hun kiezen. Daarom plaatsen biologen deze dieren in een geheel eigen orde: de ‘buistandigen’. Veel mensen denken dat aardvarkens verwant zijn aan tapirs of miereneters, maar dat is niet het geval. Aardvarkens hebben onder de nu levende diersoorten geen nauwe familie.

Aardvarkens hebben sterke poten met krachtige klauwen. Daarmee kunnen ze ook in harde, droge grond verbazingwekkend snel  graven. In hun territorium maken ze een aantal ondergrondse holen, waarin ze overdag schuilen. Andere dieren, bijvoorbeeld wrattenzwijnen, nemen deze holen graag over als de aardvarkens ze hebben verlaten.

De draagtijd van aardvarkens is vrij lang en toch is een pasgeboren aardvarken naar verhouding klein en hulpeloos. De eerste weken blijft het jong in het ondergrondse hol achter als de moeder op zoek naar voedsel gaat. Het groeit echter hard en al na vier maanden wordt het jong gespeend.

 

Aardvarkens zijn gespecialiseerd in het eten van mieren en termieten. Met hun uitstekende reuk sporen deze nachtactieve dieren in het donker mierennesten en termietenheuvels op. Aardvarkens hebben een hele lange tong, die ze zo’n 30 centimeter ver uit kunnen steken. Daarmee likken ze de insecten snel op. Aardvarkens komen zowel in regenwouden als in savannes van Afrika voor. In beide habitats zijn mieren en termieten in grote getallen aanwezig!

De meeste bezoekers treffen deze dieren slapend aan, want aardvarkens zijn vooral ‘s nachts actief. Voor hun voedsel, dat de dierverzorgers twee keer per dag aanbieden, staan ze echter wel graag op! Uiteraard kan Burgers’ Zoo niet elke dag tienduizenden termieten ter beschikking stellen. In dierentuinen krijgen aardvarkens daarom altijd vervangend voer, dat qua voedingsstoffen met hun natuurlijk voedsel overeenkomt. In Burgers’ Zoo krijgen ze een papje van gehakt, meelwormen, geweekte hondenbrok en wat fruit.

De aardvarkens zijn vriendelijke dieren. De dierverzorgers kunnen zonder gevaar het verblijf van de aardvarkens betreden. Ze laten zich zelfs vrij gemakkelijk aanraken. Dit kan helpen als bijvoorbeeld een pasgeboren jong aan de tepel aangelegd moet worden. In zo’n geval hoeft de moeder dan niet verdoofd te worden. Ook zijn onlangs  voor genetisch onderzoek bloedmonsters genomen van  de aardvarkens door middel van roofwantsen die een klein beetje bloed aftappen bij dieren. Zo’n kleine veterinaire ingreep is stressvrij mogelijk, als de dieren het contact met de dierverzorgers zijn gewend.