binnenkooi voor 2 eekhoorns

*info/voeding/voorplanting/huisvesting/gedrag/verzorging

 

De aanschaf van een eekhoorn varieert van 50 euro tot voor sommige soorten wel enige honderden euro’s.
Besef dat een eekhoorn een gevarieerde voeding nodig heeft en dat u niet alleen kunt volstaan met een standaard kant en klaar of “alles in één” voeding.
Bovendien hebben de tropische eekhoorns behoorlijk wat fruit nodig in hun dieet, hetgeen de verzorging extra duur maakt.
Eekhoorns horen niet thuis in een kleine kooi, dus u heeft ruimte nodig, liefst een (buiten-) volière of ren met voldoende oppervlak en hoogte (boomeekhoorns). Weet ook dat solitair levende eekhoornsoorten niet continu paarsgewijs gehouden kunnen worden en dat u dan bij het houden van meer dan één dier ook meerdere volières nodig heeft.
Eekhoorns zijn geen knuffeldieren.Het is zeker zinvol eens te gaan praten met en kijken bij andere eekhoornliefhebbers om u goed voor te bereiden alvorens u met het houden van eekhoorns begint.

Eekhoorns hebben dagelijks vers water nodig en voer.
Winterharde eekhoorns die een voorraad aanleggen kunnen eventueel 2 à 3 keer per week gevoerd worden.
Verder moet hun onderkomen regelmatig schoongemaakt worden. Vooral als men dieren binnen houdt zal men regelmatig moeten schoonmaken omdat niet alle eekhoorns even “zindelijk” zijn. Met name boomeekhoorns laten overal hun behoeften vallen. Grondeekhoorns willen nog wel eens een vast hoekje hebben voor het doen van hun behoeften.
Voorzie de eekhoorns ook regelmatig van verse schone takken welke belangrijk zijn voor het knagen, maar ook de sappen onder de bast zijn goed (nodig) voor de eekhoorn. Bevuilde takken moeten op tijd verwijderd of schoongemaakt worden.

Zaad en of notenmengsel. Deze moet b.v. bevatten: diverse noten zoals hazelnoten, tamme kastanjes, cedernoten, zonnebloempitten, dennenzaad, pompoenpitten etcetera.
(pinda’s zijn niet geschikt voor eekhoorns).
Fruit, afhankelijk van de soort variërend van 1 à 2 keer per week een stukje fruit tot een dagelijkse portie fruit, waarbij afwisseling erg belangrijk is.
Winterharde soorten krijgen alleen fruit dat in koude streken groeit, zoals appel of peer. Pas bij deze soorten op voor te veel fruit omdat ze nogal gevoelig zijn voor darmstoornissen.
Tropische soorten kun je allerlei soorten fruit geven zoals kiwi, banaan, sinasappel, mango, druif, peer, appel etcetera.
Eiwitten kunnen gegeven worden in de vorm van honden- of kattenbrokjes, meelwormen, eventueel spaarzaam bijvoeren met babymelkpoeder.
Mineralen in de vorm van zoutblokje, gistocal.
Kalkbehoefte in de vorm van gewei – mergpijpje – gistocal – sepiaschaal


Extra vitamines eventueel via het drinkwater.
Verse takken met blad, gegeten worden de (blad-) knoppen, bast en de daaronder aanwezig sappen. Geschikt zijn de takken van de wilg, berk en hazelaar.
Omdat eekhoorns tanden hebben die altijd doorgroeien is het belangrijk dat ze kunnen knagen. Geef ze daarom harde noten, bijvoorbeeld hazelnoten en takken om te knagen. Ook een stukje gewei of een mergpijpje zijn goed voor het knagen en daarmee afslijten van de tanden.

 

Eekhoorns kun je grofweg indelen in boomeekhoorns en grondeekhoorns.
Bij boomeekhoorns is hoogte in hun verblijf belangrijk, hun volière moet voorzien zijn van klimmateriaal. Touwen of stammen en takken kunnen hiervoor dienen.
Bij grondeekhoorns is vooral het grondoppervlak belangrijk en geef ze indien mogelijk de beschikking over een stukje “grond” waarin ze kunnen graven om zo in hun natuurlijke gedrag te kunnen voorzien.
De meeste eekhoorns kunnen goed knagen, zorg er dus voor dat u materialen gebruikt bij de bouw van uw eekhoornverblijf die tegen knagen bestand zijn.
Ook de bodem van het verblijf heeft extra aandacht nodig. Eekhoorns en in het bijzonder grondeekhoorns kunnen goed graven, dus zorg dat de bodem bestaat uit tegels / beton of verwerk gaas in de bodem.
Er zijn solitair levende eekhoorns en eekhoorns die in groepen leven. Zorg er voor dat u bij solitair levende eekhoorns een reserve kooi ter beschikking heeft als de dieren (in perioden van bijvoorbeeld zwangerschap / jongen) elkaar niet goed verdragen. Een stelregel hierbij is ook dat er minimaal per eekhoorn een “slaapblok” aanwezig is of liever nog meer, zodat de dieren zich zo nodig kunnen verstoppen of terugtrekken. Dit laatste geldt trouwens ook voor eekhoorns die in groepen leven.
Zorg voor goede ventilatie maar geen tocht in het eekhoornverblijf. Zorg ervoor dat de eekhoorns beschut kunnen zitten tegen regen en wind. Zorg voor een droog hok.
Slaapblok voor de eekhoorn: zorg voor een goede ventilatie (bijvoorbeeld gaten boren in de zijwanden of een gazen bodem) zodat het blok droog blijft. Als nestmateriaal kunnen hooi, houtwol of kokosvezels gebruikt worden.
Het verblijf van tropische eekhoorns moet in de winterdag verwarmd kunnen worden.

Eekhoorns hebben niet zo veel last van ziekten. Meest voorkomende problemen zijn:
Luchtwegproblemen (zorg voor goede ventilatie in hok en blok)
Darmproblemen (onjuiste voeding)
Huidproblemen (te lage luchtvochtigheid, schuren van vacht/huid op niet schone takken)
Tanden die niet goed slijten en dan vergroeien (onvoldoende hard voer / takken )
Botbreuken

Eekhoorns zijn erg actieve en bewegelijke dieren.
Ze communiceren door te sjirpen of te kwetteren. Ook de staart is een belangrijke bron van boodschappen. Klappen met de staart, heen en weer zwaaien, naar achter omhoog strekken of hoog boven de rug dragen van de staart, alles heeft zijn eigen betekenis.
Als een eekhoorn gevaar voelt is zijn instinct om stil te gaan staan. In gevangenschap herken je dit doordat de eekhoorn bewegingsloos tegen het gaas hangt. De eekhoorn ervaart dan veel stress en het is het beste de eekhoorn met rust te laten.
Als de eekhoorn in het wild gevaar merkt en op de grond is, zal een boomeekhoorn een boom invluchten en spiraalsgewijs omhoog gaan. Terwijl de eekhoorn rondjes draait en omhoog gaat, drukt hij zijn buik strak tegen de bast. Dit ronddraaien blijft de eekhoorn doen totdat het gevaar is geweken. De eekhoorn probeert regelmatig tijdens zijn vlucht de route te veranderen.
Ook kunnen eekhoorns behoorlijk knagen. Zo kunnen ze bij gebruik van niet knaagvrije materialen zich snel een weg banen naar de vrijheid.
Ook aangeboden nestkasten voorzien ze zo nodig zelf van een tweede in- of uitgang.

Winterharde eekhoorns planten zich 1 à 2 keer per jaar voort, afhankelijk van onder andere weer en beschikbare hoeveelheid voedsel.
Tropische soorten kunnen zich in principe het hele jaar door voortplanten, ze kennen immers geen seizoen en beschikken het hele jaar over voldoende voedsel.
Een worp bestaat meestal uit 1 tot 4 jongen.
De draagtijd varieert van 30 tot 45 dagen, afhankelijk van de soort.
De jongen komen uit het nest na ongeveer 5 à 6 weken.
Na 10 tot 13 weken zijn (eten) de jongen zelfstandig.

Enkele soorten zijn:
Amerikaanse voseekhoorn
Europese rode eekhoorn
Grijze eekhoorn
Hudson eekhoorn
Japanse lis
Palmeekhoorns
Siberische grondeekhoorn

leeftijd 5 -7 jaar.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb