Soorten

 1. Ambystoma opacum (Gemarmerde salamander)
 2. Ambystoma mexicanum  (Axolotl)
 3. Hypselotriton (Cynops)  orientalis (Chinese vuurbuiksalamander) 1
 4. Cynops ensicauda (Zwaardstaartsalamander) 1
 5. Cynops ensicauda (Zwaardstaartsalamander) 2
 6. Cynops orientalis  (Chinese vuurbuiksalamander) 2
 7. Pachyhynobius shangchengensis (Shangchengs hoektandsalamander)
 8. Hynobius leechii (Chinese hoektandsalamander) 1 
 9. Hynobius leechii (Chinese hoektandsalamander) 2
 10. Lissotriton italicus (Italiaanse watersalamander)Oude benaming Triturus italicus
 11. Notophthalmus viridescens (Groene watersalamander)
 12. Neurergus crocatus (Urmia- beeksalamander)
 13. Ommatotriton vittatus (Zuidelijke bandsalamander). Oude benaming Triturus vittatus
 14. Pachytriton brevipes  (Chinese kortvoetsalamander)
 15. Pleurodeles waltl (Ribbensalamander)
 16. Paramesotriton fuzhongensis  (Wanggo wrattensalamander)
 17. Siren intermedia (Kleine sirene). 
 18. Triturus carnifex (Italiaanse kamsalamander)
 19. Triturus dobrogicus  (Donaukamsalamander)
 20. Triturus karelinii  (Perzische kamsalamander)
 21. Triturus marmoratus en Triturus pygmaeus (Marmersalamander en Dwerg-marmersalamander)
 22. Triturus marmoratus pygmaeus (Dwergmarmersalamander). Oude benaming voor Triturus pygmaeus
 23. Tylototriton verrucosus (Ruwe krokodilsalamander) 1
 24. Tylototriton kweichowensis (Guizhou Krokodilsalamander)
 25. Tylototriton shanjing  (Oranje krokodilsalamander) 1
 26. Tylototriton taliangensis  (Taliang krokodilsalamander)
 27. Tylototriton verrucosus  (Ruwe krokodilsalamander) 2
 28. Tylototriton verrucosus  (Ruwe krokodilsalamander) 3
 29. Typhlonectes compressicauda  (Waterwormsalamander)
 30. Tylototriton shanjing (Oranje krokodilsalamander) 2
 31. Cynops ensicauda (Zwaardstaartsalamander) 3

 

Huisvesting
Om salamanders in gevangenschap in een goede conditie te houden is het belangrijk ze zo te huisvesten dat de omstandigheden (temperatuur, vochtigheid, e.d.) en de inrichting zoveel mogelijk overeenkomen met die in het gebied waar een betreffende soort leeft. 

Bij het bepalen van de afmetingen van het onderkomen spelen verschillende factoren een rol, zoals bijv. de grootte van de salamanders, het aantal, de levenswijze en de ruimte die nodig is om een biotoop na te bootsen. 

Het is in het algemeen aan te bevelen salamanders bij temperaturen te houden die in de winter rond de 10°C schommelen en in de zomer niet te ver boven de 20°C stijgen. Directe instraling van de zon in een bak kan riskant zijn omdat dan de kans op oververhitting bestaat. 

Een eventuele verlichting moet, afhankelijk van het seizoen, korter of langer branden (in de zomer bijv. 14 en in de winter 8 uur per dag). 

Het samenhouden van meerdere soorten is af te raden omdat de eisen die salamanders aan hun leefomgeving stellen per soort kunnen verschillen. 

Ook om salamanders te kunnen bestuderen verdient het aanbeveling ze niet met andere soorten samen te houden. 

Om ontsnappen te voorkomen kan men bij in het water verblijvende soorten of soorten die aan een hoge luchtvochtigheid zijn aangepast, de bak afdekken met glasplaatjes. 
Bij soorten die aan een minder vochtige omgeving zijn aangepast is meer ventilatie vereist. Bij deze soorten kan men de bak afdekken met gaas dat in een raamwerk is gespannen dat over de randen van de bak valt of men kan glazen strippen van minstens 5 cm breed langs de bovenranden horizontaal aan de binnenzijden van de bak lijmen. 

Afhankelijk van de levenswijze kunnen salamanders worden gehuisvest in een terrarium, aquarium of aquaterrarium. 

Terrarium: 
Alleen salamanders die voor hun voortplanting niet afhankelijk zijn van open water kunnen het hele jaar door in een terrarium worden gehouden. Vaak wordt een terrarium gebruikt voor salamanders die, nadat ze zich in het water hebben voortgeplant (aquatiele fase), het water verlaten en voor een langere periode op het land verblijven (terrestrische fase). 
Ook als opkweekbak voor soorten waarvan de jongen na de metamorfose het land opkruipen en daar blijven tot ze geslachtsrijp zijn en zich gaan voortplanten wordt een terrarium gebruikt. 

Terrariuminrichting: 
De bodembedekking kan worden opgebouwd uit een laag grind (drainage); hierop kunnen stukken (kurk)schors of dakpan e.d. worden opgestapeld. Daarna wordt deze bodemlaag geheel of gedeeltelijk afgedekt met een laag turfmolm, bosgrond, klei of löss, zodat er tussen de dakpannen of het schors ondergrondse ruimten ontstaan, waar de salamanders zich graag in ophouden. 
Hygiëne is erg belangrijk en de bodemlaag moet eens in de paar maanden worden vervangen. 
Naar believen kan de decoratie bestaan uit plantjes (bijv. varens, klimop en mos), boomstronken enz. 
In een terrarium moeten zowel vochtige als drogere schuilplaatsen aanwezig zijn. Vochtige plaatsen kunnen in stand worden gehouden door bijv. stukken turf regelmatig te besproeien met een plantensproeier. 

Aquarium: 
In een aquarium kunnen salamanders worden gehuisvest die uitsluitend of hoofdzakelijk in het water verblijven. Veel van deze aquatiel levende soorten hebben soms de neiging het water kortstondig te verlaten. Hier dient men rekening mee te houden bij de inrichting van een aquarium, bijv. door te zorgen dat enkele stenen of stukken kienhout boven het water uitsteken of te zorgen voor een drijvend stuk kurkschors. 
Volledig neotene salamanders, dit zijn salamanders die geen metamorfose ondergaan en hun hele leven in het bezit blijven van uitwendige kieuwen, verlaten het water nooit. 

Aquariuminrichting: 
De bodembedekking in een aquarium kan bestaan uit bijv. aquariumzand, fijn grind of turf en moet, om vervuiling te voorkomen, tijdig worden schoongespoeld. 
Bij grotere salamanders kan men beter van een bodembedekking afzien, wat het schoonhouden vergemakkelijkt. 
Afhankelijk van het leefgebied kunnen voor de verdere inrichting worden gebruikt waterplanten (die lagere temperaturen kunnen verdragen), stenen, kienhout enz. 
Bij soorten die in stromend water leven is het noodzakelijk om, met behulp van een pomp, voor een goede watercirculatie te zorgen, zodat het water voldoende zuurstof bevat. Ook in een aquarium moeten voldoende schuilplaatsen aanwezig zijn. 

Aquaterrarium: 
In een aquaterrarium kunnen soorten worden ondergebracht die wisselend in het water of op het land verblijven.Tylototriton shanjing. 
De Oranje Krokodilsalamander is een geschikte soort voor een aquaterrarium.
Geschikte soorten voor in gevangenschap te houden
Hieronder worden soorten genoemd die regelmatig in de handel of bij kwekers verkrijgbaar zijn
meer over het houden van salamanders in gevangenschap,de link hieronder
https://josfon.home.xs4all.nl/salamandervereniging/html/sal_algemeen.html

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb