*info gems/voeding/jong/paring/voeding/leeftijd/

De gems is een hoefdier en lijkt wat op onze geit.   Hij komt voor in de bergen, maar niet in ons land.   Ze hebben een ruwe vacht, die bleek is in de zomer en donker in de winter.  De onderzijde van het dier is lichter van kleur en het heeft een witte keelvlek.  Ze dragen ook hoorns, maar die van het mannetje zijn groter.  Die gebruiken ze ook vaak om te vechten.  Ze worden ongeveer één meter lang en hebben een klein staartje.

De Japanse serow Capricornis crispus of Japanse bosgems is kleiner dan de gewone bosgems. De dieren worden zo´n 80 centimeter hoog schouderhoogte en wegen zo´n 20 kilo. 
De vacht is heel dicht. Op de rug zijn de heren verschillend gekleurd, van wit tot paarsachtig zwart. De poten zijn bruin of zwart van kleur. Sommige dieren hebben een donkere ´kraag´ rond de nek. Onder de kin zit een witte ´baard´ die uitloopt langs de keel en over de kaken. De oren zijn lang en puntig en bedekt met lang, donker haar. De neusbrug is donker en kaal. Zowel de mannen als de vrouwen hebben korte hoorns (zo´n 10 centimeter) die naar achteren buigen. De dieren leven in het wild in Japan, in dichte bossen op heuvelhellingen boven de 1000 m. Het zijn dagdieren die fourageren in de ochtend en namiddag en de rest van de dag rusten op een beschutte plek. Bladeren, spruiten en eikels horen tot de voedingmiddelen in het wild.
De Japanse serows leven solitair, in paartjes of in kleine familiegroepen. Het terrein wordt afgebakend met een heldere vloeistof die naar azijn ruikt. Dit wordt aangemaakt in een klier vlak voor de ogen. Zowel de mannen als de vrouwen produceren dit kliervocht. 
Gemzen eten in de zomer allerlei plantaardig voedsel, als grassen en kruiden, knoppen, naalden, schors en twijgen. In de winter voeden ze zich met mossen en korstmossen.

De paring vindt in de herfst plaats, na ongeveer een half jaar rond mei - juni, baart het vrouwtje 1 tot 2 jongen.

Voedsel: Gras, kruiden, mossen en korstmossen.Lengte: Kop-romp: 0,9 - 1,3 m, schouderhoogte: ca 80 cm.Gewicht: 40 kg.Leeftijd:15 - 17 jaar

De bronsttijd duurt van midden november tot begin december. De jongen worden in mei of begin juni geboren, na een draagtijd  van 24 tot 26 weken. Het vrouwtje krijgt één, soms twee jongen per worp, dat zo'n zes maanden wordt gezoogd. Een gems is meestal na vier jaar geslachtsrijp

De gems kan zo'n tweeëntwintig jaar oud worden in gevangenschap en vijftien tot zeventien jaar in het wild. 

soorten gems (van wikipedia°

  • chartreusegems
  • alpengems
  • balkangems
  • tatragems
  • karpatengems
  • Kaukasische gems
  • Turkse gems

Maak jouw eigen website met JouwWeb