*info/voedsel/huisvesting/voortplanting/leeftijd

 

Als je een nerts als huisdier wil, moet je nog een keer goed nadenken. Voor mensen die wel ervaring met honden en poezen hebben maar niet met een ander dier MOET er niet aan beginnen. Ook mensen die hun huis niet kunnen of niet willen verbouwen voor een nerts moeten er ook niet aan beginnen. Mensen die geen tijd hebben of geen tijd vrij willen maken moeten er ook niet aan beginnen. Een nerts is echt geen knuffeldier. Een nerts zit overal op in of aan. Sommige mensen willen geen nerts omdat ze zeggen dat ze stinken. Nertsen stinken wel maar niemand ruikt het als je bij een nerts bent geweest. Alleen de hond ruikt het. Een nerts is heel actief. Daarvoor heeft hij ook een grote ren voor nodig. Sommige mensen geven een nerts een veel te kleine ren. Daar kan hij zijn energie nooit in kwijt. Nertsen kunnen ook zwemmen. Dus in die ren mag gerust een beetje water in zitten. Een nerts doet overdag behalve eten en drinken slapen en spelen. Meestal zit er in zijn kooi ook een speelbuis of iets anders waarmee hij kan spelen.

Bij de verzorging van de nerts horen een paar belangrijke punten:

 • Je moet elke dag controleren of hij zijn eten op heet en dat hij het nergens heeft verstopt.
 • Je moet 1 keer per weet de kattenbak waar hij in poept en plast verschonen
 • Dat je nerts elke dag schoon water en eten krijgt
 • Dat de sheds en de kooien groot genoeg zijn. Sheds zijn een soort open stallen met kooien voor nertsen erin.
 • Of ze genoeg licht hebben
 • Voor de zekerheid kun je ze inenten tegen ziektes. Dat is zeker nodig als je vaak met je nerts gaat wandelen of gewoon buiten komt of speelt. De ergste nertsenziekte is: Aleution Distemper. Dat is een echte nertsenziekte. De ziekte is heel besmettelijk voor andere nertsen. Als je nerts deze ziekte heeft kan je hem niet meer genezen.
  Nertsen zijn van nature vleeseters (carnivoren). Zij krijgen restproducten uit de vis- en pluimvee-industrie. De nertsen verorberen jaarlijks duizenden tonnen van deze restproducten. De nertsenhouderij draagt zo bij aan een efficiënte, milieuverantwoorde verwerking van slachtafval. Op Europees niveau wordt jaarlijks een afvalberg van 647.000 ton weggewerkt via de pelsdierenhouderij en bekomt men een prachtig natuurproduct dat op Europees niveau werkgelegenheid verschaft aan 338.000 mensen.( In België aan 500 mensen) 
  In speciale voerfabrieken vindt de bereiding van het voer plaats. De voerfabrikant voegt granen, eiwitten, vitaminen en mineralen toe zodat de nerts in topconditie blijft. Met gesloten bulkwagens vindt dagelijks transport plaats naar de nertsenhouderijen. Daar vult de nertsenhouder zijn voerwagen vanuit de opslagtank. Rijdend over het gangpad doseert hij met een slang boven op elke leefruimte een portie vers brijvoer. Als de pups nog klein zijn voert de pelsdierenhouder meerdere malen per dag, niet alleen op de leefruimte maar ook op de nestkist. De pups eten het brijvoer door het gaas heen. Gedurende de verschillende levensfasen verandert de samenstelling van het voer. Er is continu fris drinkwater uit een speciaal drinkbakje of een drinknippel beschikbaar. Bij vorst krijgen nertsen vaak handmatig vers drinkwater toegediend (bijvoorbeeld met een tuinslang).
  Afhankelijk van de periode van het jaar krijgen de nertsen één of meerdere malen per dag vers voer. Een moederdier heeft extra voer nodig in de weken dat ze melk voor haar pups produceert. Ook voor het krijgen van een groot aantal pups en voor het ontwikkelen van een goede pels wordt het voer aangepast op bijvoorbeeld de voederwaarde (energie). Voor de winterperiode geldt een speciale voerstrategie. Dit heeft betrekking op voerinstructies, gemiddelde streefgewichten en de wijze van controle hierop. Op warme dagen slapen nertsen veelal in hun beschaduwde kooi. Op zulke dagen krijgen ze 's morgens en aan het eind van de dag voer. In de winter brengt de nerts soms voer naar het nachthok om bevriezing te voorkomen.

  Nertsen worden gehouden in zowel open stallen (sheds) als gesloten stallen en kassen. Daarin staan gekoppelde leefruimtes waarvan de afmetingen voor een deel reeds voldoen aan de eisen gesteld in het in 1995 voorgestelde Plan van Aanpak. Ook de Raad van Europa heeft deze afmetingen in 1999 overgenomen in haar aanbevelingen. In de Wet dieren zijn zij eveneens weer als basis opgenomen. De nestkist moet minimaal 20 x 20 cm zijn en gevuld zijn met stro. De loopren van gaas dient 85 cm lang, 30 cm breed en 45 cm hoog te zijn. Uit onderzoek blijkt dat dit de meest hygiënische (de mest valt door het gaas in de mestgoot of op de mestband) en bovendien een prettige huisvesting voor een nerts is. Aan de Nederlandse verordening is nog toegevoegd dat verticaal maximaal twee compartimenten gekoppeld mogen worden en dat de bovenruimte een minimale afmeting moet hebben van 1700 cm2 en tenminste 40 cm hoog moet zijn.Op welke leefruimte heeft een Nederlandse nerts gedurende verschillende fases recht:

  De paartijd duurt van januari tot april (in koudere streken tot mei). De ovulatie wordt tijdens de paring in gang gebracht. Mannetjes paren met meerdere vrouwtjes. De Amerikaanse nerts kent een verlengde draagtijd: 9 tot 46 dagen na de paring komen de embryo's tot ontwikkeling. De eigenlijke draagtijd duurt ongeveer 40-70 dagen afhankelijk van het weer/klimaat.

  In april en mei worden één tot zeventien jongen (meestal vier tot zeven) geboren. De jongen komen ter wereld in een nest, bedekt met haar, veren en droge plantendelen. Dit nest ligt vaak in een hol onder boomwortels of tussen de rotsen. Alleen de moeder zorgt voor de jongen. Ze verdedigt het nest en brengt de jongen voedsel. De jongen wegen acht tot tien gram bij de geboorte. Na vijf tot zes weken worden de jongen gespeend. De moeder leert de jongen jagen tot ze een week of tien oud zijn. Na 13 à 14 weken zijn de jongen zelfstandig, en na tien tot elf maanden zijn ze geslachtsrijp. De Amerikaanse nerts wordt maximaal tien jaar oud

  meer info op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_nerts

Maak jouw eigen website met JouwWeb