*info/voortplanting/voeding/uiterlijk

 

De Chinese waterree is de enige soort uit de groep van de waterreeën.  Ze komen voor in China en Korea, maar werden ook in Groot-Brittannië gebracht en leven daar nog steeds in een kleine groep.  De dieren houden van moerassen met riet rond, graslanden en weilanden.  Overdag laten ze zich niet gauw zien, maar meer tijdens de vooravond.  Ze lusten gras, wortelen, bladeren van wilgen en twijgjes. 

Deze herten hebben geen gewei, maar het mannetje heeft wel twee opvallende slagtanden die 8 centimeter groot uit de bek kunnen steken.  Ook de oren zijn groot en rond.  Tijdens de zomer is hun vacht roodbruin, tijdens de winter meer grijzig van kleur. 

De waterree wordt ongeveer 1 meter lang en een halve meter hoog.  De mannetjes zijn groter dan de wijfjes.  Zij vechten met hun slagtanden om een wijfje.  Zij zal 4 tot 6 kalfjes krijgen die bij de geboorte lichte vlekjes hebben.  Meestal leven deze dieren alleen.  Maar als er plaatsen zijn met veel lekker voedsel dan zul je meerdere waterreeën samen zien. 

Verspreiding : China, Korea

Voeding :  vooral gras zegge, wortelen, wilgenbladeren en -twijgen en gewassen.

Lengte : 75 - 100 cm; schouderhoogte 45 - 55 cm

Gewicht : 11 - 14 kg (mannetje), vrouwtje 8 - 12 kg

De bronsttijd valt in december. De jongen worden tussen mei en juli geboren, na een draagtijd van ongeveer 176 dagen. Het vrouwtje krijgt 2 tot 4 (in China tot 6) kalveren per worp. Deze wegen bij de geboorte 800 gram. Bij de geboorte hebben de kalveren een lichtgevlekte vacht. De vlekken verdwijnen na een maand of twee. Ze worden na twee maanden gespeend en zijn na zes maanden geslachtsrijp. De Chinese waterree wordt maximaal elf jaar oud.