info uiterlijk/voortplanting/voeding/voedsel/leeftijd

 

De gramper of Grampus griseus. Grootte : lichaamslengte drie tot vier meter en gewicht tot 650 kg of meer. Uiterlijk : vrij grote, ietwat vierkante dolfijn met bolvormig, wat ingedrukt groot voorhoofd, dat bijna over de schuinstaande bek hangt. De kleur kan sterk uiteen lopen, van effen zwart bij de vrouwelijke dieren tot donker en licht grijs (vandaar de naam grijze dolfijn); ook komen exemplaren voor met lichter gekleurde flanken en buikzijde en zelfs witachtige dieren. Over het gehele lichaam kunnen grijze vlekken en elkaar kruisende littekens voorkomen. Vrij hoge, achterwaarts gebogen, puntige rugvin, brede, kamvormige staartvin, lange, smalle, puntige borstvinnen. In de bovenkaak geen of niet-functionele tanden, in het voorstel deel van de onderkaak drie tot zeven tanden.
Verspreidingsgebied : overal in gematigde en warme zeeën; waargenomen in het zuiden vanaf Nieuw-Zeeland, Argentinië en Zuid-Afrika en in het noorden vanaf de Koerilen-eilanden, Brits Columbia, Newfoundland, zuidelijk Scandinavië, Groot-Brittannië en de Noordzeekust.
Van de Nederlandse kust sinds 1895 slechts een vijftal strandingen bekend, de laatste in 1970 bij Wassenaar en op Schiermonnikoog. Van de Belgische kust is geen enkele aanspoeling bekend.
Het is een alleen of slechts in bescheiden aantal gezellig levende soort, tamelijk zeldzaam en zelden in grote groepen waargenomen. Jongen zijn bij de geboorte ongeveer anderhalve meter lang. Grampers voeden zich voornamelijk met inktvissen, waarnaar ze verondersteld worden diep te duiken. Hoe oud een gramper kan worden is onbekend, maar wel weet men dat een mannelijk exemplaar, befaamd geworden onder de naam Pelorus Jack, in de laatste jaren van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw gedurende 32 jaren de veerpont in de Pelorus Sont tussen Wellington en Nelson op Nieuw-Zeeland bijna dagelijks begeleidde. Bij regeringsdecreet was het verboden dit dier enig letsel toe te brengen.

In de Noordelijke Atlantische Oceaan worden jongen geboren van april tot september, na een draagtijd van 13 tot 14 maanden. De jongen zijn bij de geboorte 1,2 tot 1,5 meter lang en lichtgrijs. Later worden ze donkerder. Na 13 jaar, als de jongen drie meter lang zijn, zijn ze geslachtsrijp. In gevangenschap hebben er regelmatig kruisingen plaatsgevonden tussen grampers en tuimelaars.

Ze zouden zo'n 35 jaar oud worden, maar slechts ongeveer 22 in de Zwarte Zee.

Maak jouw eigen website met JouwWeb